mctl


 

Management Support

Het afrondende taakcluster in MCTL is Management support. Managen kan in zijn algemeenheid altijd op het gebied van geld, tijd en kwaliteit. Dit geldt zowel voor de besturing van een Italiaanse ijssalon, als een verzekeringsmaatschappij als ook het managen van de inzet van computertechnologie in welke organisatie ook. Deze drie elementen zijn daarom in precies drie taakgebieden binnen dit taakcluster terug te vinden.

Introductie

Doorgaans worden de activiteiten die hier worden beschreven samengevoegd met soortgelijke taken in andere organisatieonderdelen. Dat geldt met name voor het interne organisatieonderdeel dat de technische aspecten van computertechnologie voor haar rekening neemt. Toch worden de taakgebieden hier apart beschreven om zo de specifieke kenmerken goed voor het voetlicht te brengen. Indien MCTL als zelfstandig onderdeel in een organisatie wordt vormgegeven, dan zijn hier de bijbehorende managementaspecten terug te vinden.

Indeling taakcluster

Schematisch ziet het taakcluster Management support er als volgt uit:

MCTL - Taakcluster Management supportKorte beschrijving van de taakgebieden

Hieronder worden de zes taakgebieden van het taakcluster Management support kort toegelicht:

1. Financieel management
In het taakgebied Financieel management worden alle financiŽle aspecten rondom inzet van computertechnologie in de organisatie gemanaged.

2. Capaciteitsmanagement
In het taakgebied Capaciteitsmanagement worden alle aspecten op het gebied van inzet van mensen op het gebied van computertechnologie gemanaged.

3. Kwaliteitsmanagement
In het taakgebied Kwaliteitsmanagement worden alle kwaliteitsaspecten rondom inzet van computertechnologie in de organisatie gemanaged.


Opmerkingen / verbeteringen / aanvullingen ?

Heeft u een opmerking, verbetering of aanvulling op bovenstaande? Graag! Meldt het hieronder.
Vanwege spam wordt hieronder gevraagd om een antispamcode. Vul in dit veld het getal: 6106 in.
 
Antispam code (zie boven)  
Huidige tekst:  
Verbetering / aanvulling:  
E-mail (indien contact gewenst):  
 

Creative Commons Licentie
MCTL is in licentie gegeven volgens een Creative Commons Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie.
Gebaseerd op een werk van www.mctl.nl.

2011-2019 Tot Z Diensten BV - Contactgegevens